FAQ’s

Často kladené otázky, ktoré Vás môžu zaujímať

Často kladené otázky

Áno, rozvoz je zaistený po celom Slovensku.

Cena za dopravu závisí od druhu, hmotnosti a rozmerov objednaného tovaru:

 • tovar do 30 kg (alebo do d.200 cm) doručujú prepravné kuriérska spoločnosti GLS, 123 kuriér alebo Slovenská pošta.
 •  tovar nad 30 kg (alebo nad 200 cm) doručujeme Špedičnou dopravou. Cena za dopravu je vždy účtovaná za celú objednávku bez ohľadu na to, koľko položiek obsahuje.

Áno a radi! Kedykoľvek môžete kontaktovať naše telefónne číslo 0948 232 000 alebo sa pozrieť na podrobný popis pri jednotlivých produktoch.

Tovar si môžete vyzdvihnúť ZADARMO jedine na našej prevádzke IMAGE Marketing v Tvrdošíne, ul. M. R. Štefánika 2, v čase od 9:00 do 16:00 hod.

Nie, objednávka sa dá vyzdvihnúť iba počas pracovných dní.

Tovar budete mať doma z pravidla nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do 2
pracovných dní. Odporúčame túto informáciu skontrolovať v detaile produktu.

Svoju objednávku môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:
Prevodom, na účet spoločnosti IMAGE Marketing
(Tatra banka, a.s., č.ú.: SK48 1100 0000 0026 2308 6444)

Dobierkou, pri doručení objednávky kuriérom spoločnosti GLS, 123 kuriér alebo Slovenskej pošty.

Hotovosťou, pri prevzatí objednávku osobne na prevádzke spoločnosti IMAGE Marketing, v Tvrdošíne, na ul. M. R. Štefánika

Kartou nie je možné momentálne zaplatiť – ani na prevádzke spoločnosti.

Ako postupovať pri reklamácii podrobne nájdete v sekcii Reklamačný poriadok. Ale určite si pripravte akýkoľvek doklad, ktorá potvrdzuje, že tovar bol zakúpený na v internetovom obchode Dezinfekcny-Stojan.sk a je v záručnej dobe. Môže to byť daňový doklad (faktúra) o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný; dodací list, potvrdenie objednávky a pod.

Vyberte si, ako chcete reklamáciu uplatniť:

 • osobne na prevádzke M. R. Štefánika 2, Tvrdošín
 • zaslaním výrobku na našu adresu (spolu s faktúrou a popisom chyby):
  IMAGE Marketing s.r.o.
  M. R. Štefánika 2
  027 44 Tvrdošín

Lehota pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom je 30 dní prípade, ak je kupujúcim osoba zapísaná v obchodnom registri:

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu je lehota 60 dní.

V prípade nepracovného dňa sa predlžuje doba vybavenia reklamácie na prvý nasledujúci pracovný deň.
Podľa § 122 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka: lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Podľa § 122 ods. 3 zák. č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Áno, nie však o viac ako 30 dní pri jednej reklamácii. V prípade viacerých reklamácií na výrobok sa uvedená doba sčíta.

Ak je výrobok vymenený, plynie zákazníkovi nová záručná doba.

 • osobne na našej prevádzke
 • zaslaním výrobku na našu adresu (spolu s formulárom na „Odstúpenie od zmluvy“):
  IMAGE Marketing s.r.o.
  M. R. Štefánika 2
  027 44 Tvrdošín

Podľa platného právneho poriadku judikatúry (podľa rozhodnutia ČSSR 1983 R22/1983, ktoré je stále platné) sa za opakovanú vadu považuje tá istá vada 3 krát alebo 4 rôzne. Vyriešenie Vašej reklamácie požadujte vrátením kúpnej ceny, respektíve návrhom na vystavenie dobropisu.

Kontakt

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?